ปฎิทิน
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
สถิติ
เปิดเมื่อ6/03/2012
อัพเดท10/06/2017
ผู้เข้าชม38896
แสดงหน้า81102


ประวัติโรงเรียน

วันก่อตั้งโรงเรียน  : 1  เมษายน พ.ศ.2500
ผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน  นายเขียว ไทยนิยมและนายนวล ไทยนิยม
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน  : กลุ่มชาวบ้านในชุมชนร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน 12,888 บาทปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุมสังกะสีฝามุมด้วยจาก บนที่ดิน 3 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา    ประกอบด้วย
     นายอยู่ อ่อนสัมพันธ์ ,นายฮวด ดียอดยิ่ง , นายเจียม สวัสดิ์แดง , นายผล สวัสดิ์จุ้น
     นายจำลอง  สวัสดิ์ตาล , นายทองอยู่  สวัสดิ์แดง , นายแคล้ว  ทัศสวัสดิ์
     นายสุก  อ่อนสัมพันธ์,  นายปรีชา  อ่อนสัมพันธ์,  นายทอง  กิ่งสวัสดิ์
     นายหยวก  สวัดีมี และนายผิน  สวัสดิ์จุ้น    
เปิดการสอนครั้งแรก  ชั้นป.1- ป.4 
ผู้บริหารโรงเรียนคนแรก  นายสุนทร   มูลทองน้อย
ครูคนแรกของโรงเรียน   นายหอมหวล  วงษ์วิสิฎฐ์
นักเรียนคนแรกของโรงเรียน  เด็กชายประจบ  ดียอดยิ่ง
เปิดสอนการศึกษาภาคบังคับมัธยมศึกษาตอนต้น : 16 พฤษภาคม 2544


โรงเรียนบ้านคลองโยง  4 หมู่ที่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 034-297084   Klongyong@windowslive.com