ปฎิทิน
May 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
สถิติ
เปิดเมื่อ6/03/2012
อัพเดท10/06/2017
ผู้เข้าชม19060
แสดงหน้า60567
AdsOne.com

จำนวนนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองโยง  ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล 10 มิ.ย.2558)
 
ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 1 8 9 17
อนุบาลปีที่ 2 4 8 12
รวมระดับอนุบาล 12 17 29
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 11 23
ประถมศึกษาปีที่ 2 17 9 26
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 15 25
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 5 17
ประถมศึกษาปีที่ 5 19 10 29
ประถมศึกษาปีที่ 6 18 15 33
รวมระดับประถมศึกษา 88 65 153
มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 6 21
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 5 12
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 10 19
รวมระดับมัธยมศึกษา 31 21 52
รวมทั้งสิ้น 131 103 234
                   


โพล
  • ความพึงพอใจเว็บไซต์
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
โรงเรียนบ้านคลองโยง  4 หมู่ที่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 034-297084   Klongyong@windowslive.com